fbpx

Användarvillkor

PRIVATPOLITIK

Skydd av personuppgifter enligt RGPD

BIG BANG HOLIDAYS SL, enligt gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, rapporterar att de personuppgifter som samlas in genom formulär på webbplatsen:

www.ohasis.net ingår i automatiserade filer, specifika för användare av tjänsterna i BIG BANG HOLIDAYS SL.

Insamling och behandling av personuppgifter syftar till att upprätthålla en affärsrelation och användas i utförandet av informationsuppgifter, utbildning, rådgivning och andra aktiviteter i BIG BANG HOLIDAYS SL.

Dessa uppgifter kommer endast att ges till de enheter som är nödvändiga för det enda syftet att uppfylla ovan nämnda ändamål.

BIG BANG HOLIDAYS SL vidtar nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten, integriteten och skydd av data i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 av Europaparlamentets och rådets från den 27 April 2016, om skyddsåtgärder av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri omsättning av dem.

Användaren kan när som helst utöva sin rätt till tillgång, opposition, rättelse, annullering, begränsning och portabilitet erkänns i förordning (EU). Utövandet av dessa rättigheter kan skickas till användaren via e-post: direccion@ohasis.net eller adress: Av San Francisco 15, C.P. 38650 Los Cristianos – Arona (Santa Cruz De Tenerife).

Användaren intygar att all information som tillhandahålls av honom/henne är sanna och riktiga, och åtar sig att hålla dem uppdaterade, kommunicera förändringar i BIG BANG HOLIDAYS SL

Syftet med behandlingen av personuppgifter:
I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

I BIG BANG HOLIDAYS SL behandlar vi dina personuppgifter samlade via webbplatsen:

www.Ohasis.net med följande ändamål:

  1. Vid upphandling av varor och tjänster som erbjuds via www.Ohasis.net, för att upprätthålla avtalsförhållandet samt förvaltning, administration, information, tillhandahållande och förbättring av tjänsten.
  2. Skicka begärd information genom blanketterna som finns på www.ohasis.net.
  3. Om du vill mottaga nyhetsbrev och marknadskommunikation av kampanjer och / eller reklam från…. och industrisektorn.

Vi påminner om att du kan motsätta dig att mottaga kommersiella meddelanden på något sätt och när som helst, genom att skicka ett e-postmeddelande till ovanstående adress.

Fälten i dessa register är obligatoriska, vilket gör det omöjligt att genomföra den uttryckta syfte om dessa data inte tillhandahålls.Hur länge sparas personuppgifterna?

De angivna personuppgifterna kommer att behållas så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls eller du begär inte att den raderas och under den period för vilken juridiska skulder kan uppstå för de utförda jänsterna.

Legitimering:

Behandlingen av dina uppgifter görs med följande rättsliga grunder som legitimerar det:

  1. Begäran om upplysningar/information och/eller hyra av tjänster av BIG BANG HOLIDAYS SL, vars villkor ställs till ditt förfogande under alla omständigheter, före en eventuell upphandling eller rekryterings form.
  2. Det fria, specifika informerade och otvetydigt samtycke, samtidigt som vi informerar dig genom att göra denna sekretesspolicy tillgänglig för dig, som efter att ha läst det, godkänner du genom att acceptera med en deklaration eller tydlig bekräftelse, till exempel märkning av en ruta som är avsedd för detta ändamål.

Om du inte ger oss dina data eller göra det felaktigt eller ofullständigt, kan vi inte uppfylla din begäran, vilket resulterar det helt omöjligt att tillhandahålla den begärda informationen eller genomföra den hyrda tjänsten.

Uppgifter som samlats in av användare av tjänsterna

I de fall där användaren tillhandahåller filer med personuppgifter på delade värdservrar, är BIG BANG HOLIDAYS SL inte ansvarig för överträdelsen av användaren av RGPD.

Data retention i enlighet med LSSI

BIG BANG HOLIDAYS SL informerar om att, som leverantör av datavärdstjänst och i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli, Tjänster av informationssamhället och elektronisk handel (LSSI), behåller under en maximal period på 12 månader, den information som är nödvändig för att identifiera ursprunget för de uppgifter som finns och det ögonblick då tjänsten tillhandahålls. Behållandet av dessa uppgifter påverkar inte sekretessen för kommunikation och får endast användas inom ramen för en brottsutredning eller för att skydda den allmänna säkerheten och ställer sig till förfogande för domare och / eller domstolar eller ministeriet som kräver det.

Kommunikationen av data till myndigheter kommer att utföras enligt bestämmelserna i förordningarna om skydd av personuppgifter.

Immateriella rättigheter www.ohasis.net.

BIG BANG HOLIDAYS SL äger all upphovsrätt, immaterialrätt, industriell, “know how” och alla andra rättigheter relaterade till innehållet på webbplatsen www.ohasis.net och de tjänster som erbjuds där, liksom de nödvändiga programmen för dess genomförande och relaterad information.

Återgivning, publicering och / eller icke-strikt privat användning av innehållet, helt eller delvis, av webbplatsen www.ohasis.net utan föregående skriftligt samtycke är inte tillåtet.

Programvarans immateriella äganderättAnvändaren måste respektera tredjepartsprogram som tillhandahålls av BIG BANG HOLIDAYS SL, men ändå fritt och / eller allmänheten.

BIG BANG HOLIDAYS SL har mjukvarans nödvändiga utnyttjande och immateriella rättigheter.

Användaren behöver inte ha rätt eller licens till den avtalade tjänsten om behovet av leverans av tjänster programvara, inte heller på den tekniska informationen spårning tjänst, med undantag för de rättigheter och licenser som krävs för att uppfylla de avtalade tjänsterna och endast under deras varaktighet.

För varje åtgärd som överstiger kontraktets fullgörande, kommer användaren behöver skriftligt tillstånd från BIG BANG HOLIDAYS SL, det är förbjudet för användare med tillgång till att, ändra, visa konfigurationen, struktur och fil-servrar som ägs av BIG BANG HOLIDAYS SL, vilket medför civilrättsligt och straffrättsligt ansvar som uppstår på grund av händelser som kan uppstå i servrarna och säkerhetssystemen som ett direkt resultat av försumlig eller skadlig handling från er sida.

Användningen strider mot lagstiftningen om immateriell äganderätt till de tjänster som BIG BANG HOLIDAYS SL tillhandahåller, och i synnerhet är det förbjudet:

  • Användningen som strider mot spanska lagar eller som strider mot tredje parts rättigheter.
  • Publiceringen eller överföring av innehåll som i yttrandet från BIG BANG HOLIDAYS SL, är våldsam, obscent, kränkande, olagligt, rasistiska, främlingsfientliga eller nedsättande.
  • Spåren, serienumren av program eller annat innehåll som bryter mot tredje parts immateriella rättigheter.
  • Insamling och / eller användning av personuppgifter om andra användare utan deras uttryckliga samtycke eller bryta mot bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 Europaparlamentets och rådets 27 April 2016 om skydd för individer med avseende på behandling av personuppgifter och deras fria rörlighet.
  • Användningen av domänens e-postserver och e-postadresserna för sändning av oönskat masspost.

Användaren har fullt ansvar för innehållet på sin webbplats, överförd och lagrad information, hypertextlänkar, fordringar från tredje part och rättsliga åtgärder med hänvisning till immateriella rättigheter, tredje parts rättigheter och skydd för minderåriga.

Användaren är ansvarig när det gäller lagar och förordningar och regler som har att göra med att köra onlinetjänsten, e-handel, upphovsrätt, upprätthållande av allmän ordning, och universella principer för Internetanvändning.

Användaren skall ersätta BIG BANG HOLIDAYS SL kostnader som genereras, av att skriva BIG BANG HOLIDAYS SL i någon sak, som ansvar berodde på användaren, inklusive avgifter och juridiska kostnader, även i fallet med en icke-final domstolsavgörande.

Skydd av värdinformation

BIG BANG HOLIDAYS SL gör säkerhetskopior av innehållet på sina servrar, men ansvarar inte för förlust eller oavsiktlig borttagning av data av användarna. På samma sätt garanteras det inte att den totala ersättningen av data som tas bort av användarna, eftersom de ovannämnda uppgifterna kunde ha tagits bort och / eller modifierats under tiden sedan den senaste säkerhetskopieringen.

De tjänster som erbjuds, med undantag för de specifika säkerhetskopieringstjänsterna, inkluderar inte att det innehåll som konserveras i säkerhetskopiorna av BIG BANG HOLIDAYS SL, ersätts när denna förlust kan hänföras till användaren; i detta fall kommer en ersättning att bestämmas enligt komplexiteten och volymen av återhämtningen, alltid vid användarens acceptans.

Återställandet av borttagna data ingår endast i priset för tjänsten när förlusten av innehåll beror på orsaker som kan hänföras till BIG BANG HOLIDAYS SL.

Kommersiell kommunikation

Vid tillämpning av LSSI. BIG BANG HOLIDAYS SL kommer inte att skicka reklam eller reklamkommunikation via e-post eller på något annat likvärdigt sätt att använda elektronisk kommunikation som tidigare inte hade begärts eller uttryckligen godkänts av mottagarna.

När det gäller användare med ett tidigare avtalsförhållande, är BIG BANG HOLIDAYS SL behörig att skicka kommersiell kommunikation avseende produkter eller tjänster av BIG BANG HOLIDAYS SL som liknar dem som ursprungligen var föremål för kontrakt med kunden.

I alla händelser kan användaren efter att ha bevisat sin identitet begära att ingen mer kommersiell information skickas till honom via Kundtjänstkanalerna.